Daugiausiai darbuotojų į Lietuvą atvyksta iš Ukrainos ir Baltarusijos. Darbuotojai  iš Baltarusijos gerai dirba ir patenkinti geresnėmis darbo sąlygomis Lietuvoje, čia kaip ir kitose ES šalyse, vidutinis atlyginimas didesnis, nei Baltarusijoje.

Leidimas dirbti Lietuvoje

Iš pradžių darbdavys, norintis įdarbinti  Baltarusijos pilietį, pavyzdžiui vairuotoją, turi kreiptis į teritorinę darbo biržą ir užregistruoti laisvą darbo vietą. Tai jis turi padaryti prieš vieną mėnesį iki prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvoje pateikimo dienos. Jeigu darbdavys laisvos darbo vietos, neužregistruoja, darbo birža atsisako nagrinėti darbdavio prašymą. Tokia tvarka nustatyta siekiant, kad Lietuvos darbo rinkoje pirmiausia dalyvautų Lietuvos ir ES piliečiai.

Kokiam laikui išduodamas leidimas dirbti Lietuvoje?

Leidimas dirbti Lietuvoje gali būti išduodamas daugiausiai 2 metams. Teisės aktuose nustatyta, kad maksimaliam 2 metų galiojimo laikui leidimas dirbti gali būti išduotas trūkstamos profesijos darbuotojui. Kadangi, šiuo metu  tolimųjų reisų vairuotojų Lietuvoje trūksta, darbdaviai gali tikėtis, kad leidimas dirbti bus išduotas maksimaliniam laikui.

Nacionalinė viza

Lietuvos darbo biržai išdavus leidimą dirbti, užsieniečiui reikia gauti dokumentą, suteikiantį teisę teisėtai būti Lietuvoje. Iš pradžių užsieniečiui išduodama nacionalinė daugkartinė viza. Ji galioja ne ilgiau 1 metus ir nėra pratęsiama. Jeigu užsienietis ketina dirbti Lietuvoje ilgiau, jis turi gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje

Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuri nėra ES valstybės narės pilietis, ir kuris ketina dirbti Lietuvoje. Užsieniečio prašymas dėl leidimo laikinai gyventi išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 6 mėnesius.

Lietuvoje buvo įvestas karantinas, darbai nesustojo

Nors Lietuvoje buvo įvestas karantinas, kai kuriuose sektoriuose darbai nesustojo: vis dar dirba ne tik lietuviai, bet ir ukrainiečiai ir baltarusai. Jei įmonės nėra sustabdžiusios veiklos užsieniečiai jose dirba ir toliau. Viskas priklauso nuo konkretaus sektoriaus, jei įmonė nepapuola į karantino apribojimus, kaip negalinti vykdyti veiklos, tai darbai nestabdomi. Tokia padėtis yra statybos, trasporto paslaugų sektoriuje: darbuotojai iš Baltarusijos liko dirbti autoservisuose, vairuoja tarptautinio krovinių vežimo transporto priemones.