CE kategorijaŠiandieniniame globaliame ir vartotojiškame pasaulyje vyksta nuolatinė nepertraukiama prekyba: tiek tarptautinė, tiek lokali, todėl keliuose matome daugybę didelių krovininių transporto priemonių, gabenančių prekes į kitą miestą arba šalį. Viešumoje taip pat dažnai kalbama apie, vadinamųjų, fūrų vairuotojų sunkų, tačiau itin gerai apmokamą darbą ir profesines galimybes. Iš tiesų, kasdien augant krovinių skaičiui ir mastams, nuolat auga ir sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojų poreikis.

Būtent dėl šių priežasčių: augančio poreikio, dėl to augančio ir darbo užmokesčio, tikrai ne kiekvienam skirto darbo, vis daugiau vyrų ir moterų (vis dėlto, nepalyginamai daugiau vyrų) sieja savo profesinę ateitį su transportavimu, logistika ir pervežimais. Pirmasis dalykas, kurio jiems reikia, nusprendus dabar arba ateityje dirbti sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojais – tai CE kategorija.

CE kategorija – tai C kategorijos sunkiasvorių transporto priemonių (didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3500 kg, jos gali būti sujungtos su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.) ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.

CE kategoriją įgyti galima tik sulaukus dvidešimt vienerių metų amžiaus, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius: tokiu atveju CE kategoriją įgyti galima sulaukus pilnametystės, t. y., aštuoniolikos metų amžiaus.

Siekiantiems įgyti teisę vairuoti CE kategorijos transporto priemones yra privalomos B ir C kategorijos. Taip pat CE kategorija suteikia teisę vairuoti DE kategorijos transporto priemones asmenims, turintiems D kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Taigi, jei mėgstate vairuoti, nebijote iššūkių ir ieškote gerai apmokamo darbo logistikos, transportavimo ir pervežimo srityse, verta apsvarstyti galimybę įgyti teisę vairuoti CE kategorijos transporto priemones ir tapti sunkiasvorės transporto priemonės ir priekabos junginio vairuotoju.