Ką reikia žinoti apie paramos verslui gavimą iš ES fondų?

Vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos kūrimo tikslų buvo žemyno ekonominio ir konkurencinio potencialo skatinimas kuriant naujas įmones ir naujas darbo vietas. Šiandien Europos Sąjunga ir toliau siūlo finansinę paramą verslininkams iš Europos šalių dėl daugybės finansavimo programų. ES parama gali išspręsti iškilusias problemas verslui.

Galimos finansavimo rūšys

ES šalyje įsikūrusios įmonės ir organizacijos gali gauti dviejų pagrindinių finansinės paramos rūšių. Visų pirma, Europos Sąjunga teikia pagalbą ir paramą per dotacijas. Paprastai jie skiriami organizacijoms, kurių tikslai gali padėti toliau plėtoti Europos Sąjungos konkurencingumą pasaulio ekonomikoje. Dotacijos skirstomos pagal konkrečias sritis arba verslo sritis. Pagrindinės kategorijos apima žemės ūkį, maisto produktus ir kaimo plėtrą; verslas, įmonė ir pramonė, kultūra, švietimas, jaunimas ir sportas, ekonomika, finansinės paslaugos ir mokesčiai, užimtumas ir socialiniai reikalai, energija, klimato veiksmai ir gamtos ištekliai, vartotojai, aplinka ir sveikata, užsienio reikalai, humanitarinė pagalba ir išorės prekyba, teisingumas ir piliečių teisės, regioninė ir vietos plėtra, mokslas, tyrimai ir technologijos ir transportas bei turizmas. Įmonės, norinčios teikti paraiškas dėl bet kurios iš šių kategorijų finansavimo, turi atsakyti į kvietimus teikti paraiškas, kurie reguliariai skelbiami oficialioje Europos Sąjungos svetainėje.

Europos Sąjunga ne tik siūlo finansavimą dotacijų forma, bet ir remia įmones bei organizacijas sudarant viešąsias sutartis. Įmonės, gaminančios ar parduodančios paslaugas ar prekes, kuriomis naudojasi Europos institucijos, gali teikti paraiškas dėl finansavimo dalyvaudamos ES institucijų, tokių kaip Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba, Regionų komitetas, Europos Komisija, Europos centrinis bankas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, Europos Audito Rūmai ir Europos administravimo mokykla.