Nepaisant darbo sutartimi sudaryto susitarimo dėl darbo užmokesčio: iš ko jis susideda, kiek kartų jis turėtų būti mokamas, tarp darbuotojo ir darbdavio dažnai kyla nesutarimų dėl atlyginimo.

Pagal darbo kodeksą darbuotojas turi teisę laiku gauti visą atlyginimą, kurio dydis atitinka jo kvalifikaciją, darbo stažą ir darbo sudėtingumą. Savo ruožtu darbdavys privalo laiku ir nedelsdamas sumokėti už savo darbuotojų darbą.

Tokie pažeidimai daromi kur kas rečiau, tačiau kartkartėmis atsiranda darbdavių, kurie nenori mokėti savo darbuotojams. Kaip atgauti savo uždirbtus pinigus?
Už darbo užmokesčio sąlygų pažeidimą užtraukiama administracinė, o kai kuriais atvejais ir baudžiamoji atsakomybė įmonės vadovams už įmonės valdymą. Be to, bet kokiu atveju yra taikoma nuobauda nukentėjusio darbuotojo naudai.

Kiekvienas darbuotojas, kurio teisės buvo pažeistos, dėl darbo užmokesčio nemokėjimo turi teisę kreiptis į darbo inspekciją su pareiškimu apie pažeidimą. Remdamasi prašymu, darbo inspekcija atlieka patikrinimą. Rezultatas yra įsakymas sumokėti skolą darbuotojui. Tačiau darbo inspekcija negali priversti darbdavio grąžinti skolas. Štai kodėl, nelaukiant audito rezultatų, patariama pradėti rengti dokumentus kreiptis į teismą.

Skundas prokuratūrai. Prokuratūra yra priežiūros įstaiga, kuri, be kita ko, nagrinėja piliečių skundus dėl darbo užmokesčio nemokėjimo. Prokuratūra atlieka patikrinimą, jis gali patraukti pažeidėjus atsakomybėn, kai kuriais atvejais netgi pradėti teismo procesą. Tačiau prokuratūra taip pat negali priversti darbdavio atiduoti nukentėjusiems darbuotojams jų uždarbio.

Taigi darome išvadą, kad pačiam žmogui suruošti dokumentus ir patekti ieškinį prieš įmonę gali būti sudėtinga. Tokiu atveju geriausiai kreiptis į kompetentingus specialistus eskolos.lt, kurie padės sutvarkyti reikiamus dokumentus ir išieškoti iš jūsų darbdavio jums nesumokėtus pinigus.

Be faktinių turtinių reikalavimų, darbuotojas turi teisę reikalauti atlyginti moralinę žalą. Rekomenduojame ieškinyje papildomai nurodyti kančias, kurias sukėlė darbdavio veiksmai. Pateikite įrodymų, patvirtinančių kančios pobūdį ir mastą.