Kaip steigiamas UAB?

Uždaroji akcinė bendrovė priskiriama kapitalo įmonių kategorijai, o tai reiškia, kad jai sukurti būtina surinkti tam tikrus finansinius išteklius. Tačiau tai nėra vienintelė sąlyga, kuri turi būti įvykdyta. Kaip steigiamas UAB? Aptarsime toliau šiame straipsnyje.

Kas yra UAB?

Uždaroji akcinė bendrovė yra viena iš ūkinės veiklos formų. Ją gali įsteigti vienas ar keli žmonės. Vienintelis subjektas, kuriam neleidžiama steigti ribotos atsakomybės bendrovės, yra kita vieno asmens akcinė bendrovė.
Tiesą sakant, per UAB galite vykdyti praktiškai bet kokią veiklą, jei tik ji atitinka galiojančius reglamentus. Todėl tokio tipo įmonės gali būti naudojamos tiek internetinei parduotuvei vadovauti, profesionaliai organizuoti specialius renginius, tiek teikti įvairias paslaugas. Tačiau praktikoje uždarosios akcinės bendrovės atsiranda didelėje ekonominėje veikloje.

Ką yra būtina pateikti steigiant UAB?

•partnerių, kurie yra fiziniai asmenys, asmens dokumentus (asmens tapatybės kortelės, pasai ar gyvenamosios vietos kortelės –užsieniečių atveju);
•partnerių duomenis (vardai, pavardės, šeimyninė padėtis, įmonės pavadinimas ir buveinė –jei partneriai yra juridiniai asmenys ir jų atstovų duomenys);
•steigiamos įmonės veiklos trukmę;
•įmonės ir kuriamos bendrovės buveinės adresą;
•kuriamos įmonės veiklą.Kuriama uždaroji akcinė bendrovė privalo turėti nuosavą kapitalą–įstatymai numato, kad jis negali būti mažesnis nei 2500 eurų.

UAB steigimas internetu

Įkurti ribotos atsakomybės bendrovę internetu nėra sudėtinga užduotis –pirmiausia reikia pasirinkti buhalterinių paslaugų įmonę ir jos internetinėje svetainėje rasti visą informaciją apie UAB registravimą ir užpildyti reikiamą formą.
Visų pirma reikia pasirinkti steigiamos įmonės tipą (kalbama apie UAB formos pasirinkimą). Kitas žingsnis –apibrėžti įstatų elementus –šiuo atžvilgiu pravers registracijos metu pateikiami šablonai ir specialios formos.
Užpildžius visus reikiamus duomenis, sistema automatiškai nukreipia mus į prašymus teismams ir rekomenduoja pasirašyti dokumentus (elektroniniu parašu arba autentifikuota banko paskyra).
Patvirtinus pareiškėją, sistema perkelia mus į elektroninę bankininkystę –šiame žingsnyje turime sumokėti mokesčius ir teismo rinkliavas.
Įvykdžius visas aukščiau nurodytas sąlygas, pareiškimas pateikiamas kompetentingam registro teismui -nauja uždaroji akcinė bendrovė įregistruojama.