Kredito įstaiga – tai tokia įstaiga, kuri turi licenciją verstis indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu bei jų skolinimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Kredito įstaigų veikla yra griežtai reglamentuojama teisės aktais. Lietuvoje plačiausiai paplitusios kredito įstaigų rūšys: bankai ir kredito unijos. Kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas tik savo nariams. Kredito unijos nariai sudaro bendrą santaupų fondą, iš kurio teikia paskolas vienas kitam, nustatydami sau priimtinas sąlygas. Nariai vienijasi pagal tam tikrą bendrą kriterijų ir demokratiškai valdo kredito uniją pagal LR veikiančius įstatymus.

Remiantis LR kredito unijų įstatymo nuostatomis, kredito unijos pavadinime privalo būti žodžiai „kredito unija“. Šis reikalavimas grindžiamas tuo, jog iš pavadinimo būtų galima nustatyti kredito įstaigos rūšį. Taigi akcentuotina, kad nors ir visų kredito unijų pavadinimuose yra naudojami žodžiai „kredito unija“, kiekviena Lietuvoje veikianti kredito unija yra savarankiškas juridinis asmuo.

Paprastai kiekvieną kredito uniją apibrėžia (identifikuoja) ir jos pavadinimas, veiklos teritorija. Pvz.: „Kauno kredito unija“ teikia paslaugas tik Kauno miesto bei rajono gyventojams.

Lietuvoje iš viso veikia 77 kredito unijos, iš kurių 63 unijas vienija Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) ir Asociacija Lietuvos kredito unijos. Pastarųjų kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Kiekvienoje kredito unijoje gali būti teikiamos skirtingos finansinės paslaugos su skirtingomis palūkanomis ir įkainiais.

Pavienių kredito unijų, nepriklausančių LCKU tinklui, neatsakinga veikla gali mesti šešėlį ant visos rinkos. Gruodžio 13 dieną paskelbtas Lietuvos banko sprendimas laikinai apriboti Nacionalinės kredito unijos veiklą – aiškus signalas visai rinkai, kad finansiniai pažeidimai ir rizikinga veikla nebus toleruojami. Tačiau tai neturi jokios įtakos kitoms kredito unijoms. Nacionalinės kredito unijos problemos yra grėsmingos nebent valstybei, kuriai gali tekti išmokėti kompensacijas indėlininkams. Grėsmės nei kitoms kredito unijoms, nei bankams ar kitoms finansų institucijoms nekyla.

Rekomendacija

Siekiant išsiaiškinti ar žiniasklaidoje ir kitose erdvėse pasirodančios žinutės, straipsniai, komentarai yra susiję su konkrečia kredito unija, rekomenduotume visų prima išsiaiškinti (patikslinti) kredito unijos pavadinimą.

Plačiau apie Kauno kredito unijos paslaugas www.kku.lt