Kiekvienam aišku: pinigų, kaip ir viso kito turto, apskaita vedama įmonės buhalterijoje. Buhalterija visada žino, kiek įmonė turi pinigų ir kur juos išleido. Šiame įmonės padalinyje pinigai ne tik skaičiuojami, bet ir vykdomos visos operacijos su pinigais: įmonės kasoje priimami ir išmokami grynieji pinigai, rengiami ir teikiami nurodymai bankui išmokėti pinigus iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos.
Deja, įmonių vadovai ne visada apgalvotai suteikia buhalterijai neribotas teises disponuoti pinigais: spręsti jų panaudojimo klausimus ir atsiskaityti tiek grynaisiais, tiek negrynaisiais pinigais. Praktika rodo, kad labai dažnai visos svarbiausio įmonės turto – pinigų – valdymo funkcijos perduodamos tik vienam asmeniui – buhalteriui, kurio veiksmų teisėtumu ir tų veiksmų kontrole įmonės vadovai net nesidomi. Pagrindinis vadovų motyvas – pasitikėjimas. Tačiau, kaip parodė ne vienos įmonės ir valstybinės institucijos patirtis, vien pasitikėjimas įmonės darbuotojais nėra veiksminga priemonė užtikrinti tokio svarbaus turto, kaip pinigai, teisėtą naudojimą ir saugumą.
Vieniems buhalterijos darbuotojams gali būti suteiktos teisės tik parengti mokėjimo nurodymus ir peržiūrėti bei spausdinti elektroninės bankininkystės sistemoje esančius duomenis (banko išrašus, darbo užmokesčio mokėjimo sąrašus ir kt.) (įprastos buhalterinės paslaugos). Kiti buhalterijos darbuotojai gali turėti teisę pervesti pinigus iš įmonės atsiskaitomosios sąskaitos, bet jiems turėtų būti nustatoma vienos mokėjimo operacijos maksimali suma ar vienos dienos ir mėnesio maksimali mokėjimo suma. Dar kitiems darbuotojams gali būti suteikiamos teisės naudoti paskolų sąskaitose esančius pinigus, sudaryti darbo užmokesčio pervedimo sąrašus, pagal juos pervesti pinigus ir atlikti operacijas su didesnėmis mokėjimo sumomis.