Atliekant statybos, renovacijos ar rekonstrukcijos darbus, labai svarbu laikytis statinio projekto atitikties bei saugumo reikalavimų. Statybų metu svarbu užtikrinti, kad statinio projektas būtų vykdomas be esminių nukrypimų. Ypatingai kalbant apie pagrindines konstrukcijas, kurios gali turėti įtakos jame dirbančių žmonių gyvybei bei sveikatai, o vėliau pastato eksploatacijai. Tam užtikrinti privaloma statinių techninė priežiūra, kurios metu vertinama statomo statinio būklė.

Statinio techninę priežiūrą organizuoja statytojas arba statinio užsakovas, siekiant užtikrinti, kad procesas vykdomas pagal projektą be esminių nukrypimų ir laikantis visų saugumo reikalavimų. Tačiau svarbu žinoti, kad tai turi būti nepriklausomas specialistas, kuris negali būti tos pačios statybą vykdančios bendrovės darbuotojas.

Taigi, jeigu nusprendėte pasistatyti sau namą, geriausia techninės priežiūros specialistu pasirūpinti patiems. Techninės priežiūros metu yra vykdomas statybos proceso ir statinio periodinė arba specializuota apžiūra, kurios metu fiksuojami esminiai defektai, vertinami griūties pavojai. Tokiu atveju sudaromas defektų pašalinimo planas, kuriam taip pat yra atliekama techninė priežiūra.

Siekiant nešališko įvertinimo, rekomenduojama rinktis ryšių su statytoju neturinčią bendrovę, tačiau galima rekomendacijų kreiptis į juos. Ypatingai atidiems reikėtų būti pasikeitus statinio techninės priežiūros prižiūrėtojui. Tokiu atveju reikėtų atlikti išsamią statinio, atskirų konstrukcinių dalių ir inžinerinių tinklų apžiūrą. Tai atlikti būtina ir statybos darbus vykdant po žiemos.

Labai svarbu įsitikinti, kad įmonės specialistai, kuriuos pasirinkote pastato techninei priežiūrai, yra kvalifikuoti ir tinkamai atestuoti. Pasidomėkite jų patirtimi šioje srityje, sužinokite, ar įmonė atlieka ne tik periodinę, bet ir nuolatinę priežiūrą. Tai padeda išvengti daugybės nuostolių ir nelaimingų nutikimų. Įsitikinkite, kad visi duomenys – defektai, jų atsiradimo data bei už šiuos darbus atsakingi asmenys, būtų fiksuojami statinio techninės priežiūros žurnale.