4 punktai, pagal ką yra pasirenkamos buhalterinės apskaitos programos

Jūsų įmonei apskaitą gali atlikti tiek viena buhalterė, tiek ir jų komanda, jei kompanija yra didesnė. Dar gali būti ir samdoma buhalterijos įmonė. Viską atlikti rankomis bei krūvomis popierių šiais laikais jau nebeįmanoma. Tam yra naudojamos buhalterinės apskaitos programos. Jų rinkoje yra tiek daug, kad net galva gali apsisukti nuo jų gausos. Renkantis ir ieškant, kuri yra tinkamiausia Jūsų verslui, tikriausiai internete jau matėte šmėžuojant šiuos pavadinimus: Dineta, Debetas, Saikas, Open ERP, eCount, DB Apskaita, Contour Enterprise, Apsa, Navision, Navnuoma, Bscreens, Axapta, Paulita BC Plus, Euroskaita, Directo ir t.t. Jų sąrašas tikriausiai net nėra baigtinis.

 

Taigi į ką patariama atsižvelgti, jeigu Jus domina buhalterinės apskaitos programos:

 • Techniniai parametrai tikriausiai yra patys svarbiausi renkantis naują programą buhalterijos apskaitai. Tai gali būti tiek darbo užmokesčio apskaita, tiek ir bet kurio kito tipo kita apskaita. Pagal tai, kokioje programinėje aplinkoje buhalterinė programa gali dirbti, priklausys Jūsų pasirinkta nauja priemonė. Vienos jų gali būti pasiekiamos tik naudojant interneto ryšį, o kitas užteks tik įdiegti lokaliai į atskirus kompiuterius. Jų veiksmingumas dėl to tikrai nei sumažės, nei labai padidės. Techniniams parametrams dar bus svarbu ir tai, kaip naujoji buhalterinė apskaitos programa veiks naudojant skirtingas operacines sistemas.
 • Tikrai retas darbuotojas norės rankiniu būdu suvedinėti tam tikrus duomenis ar atlikti kai kuriuos skaičiavimus, kai tai šiais laikais puikiai gali atlikti funkcionaliai veikiančios buhalterinės apskaitos programos. Tad svarbu, kad Jūsų pasirinktoji būtų tiek paprasta naudoti, tiek ir patogi. Automatizuoti sprendimai laiko perspektyvoje visada pasiteisina ir dabar gali būti kaip investicinis žingsnis.
 • Kaina taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį renkantis vieną iš programų. Prieš atlikdami pirkimą nuodugniai Išsiaiškinkite, kokios funkcijos įeina į bazinį buhalterinės programos modulį bei kokių papildomų modulių Jums gali prireikti. Prašykite, kad būtų pateikta tiksli kaina.
 • Atnaujinimas ir aptarnavimas yra labai svarbūs norint atlikti darbą kokybiškai bei greitai. Pagalbos atlikti vieną ar kitą užduotį gali prireikti be kuriuo metu, tad jeigu yra galimybė ją gauti čia ir dabar, bus didelis bonusas. Programos atnaujinimo galimybės suteiks darbo našumo ateityje. Būkite tikri, ar programa galės atsinaujinti pati automatiškai, ar visgi reikės atskirai pirkti bei įdiegti jos atnaujinimo paketus.

 

Taip pat atminkite, jog kuo ilgiau buhalterinė apskaitos programa egzistuoja rinkoje, tuo yra didesnė tikimybė, kad ji ir ateityje bus palaikoma.

 

Kodėl buhalterinės paslaugos Vilniuje gali kainuoti ženkliai pigiau?

 

Kai kurie klientai nelabai supranta, kaip didmiestyje tokios paslaugos gali kainuoti ženkliai mažiau. Pagrindiniai kainas lemiantys faktoriai, tai didelis klientų kiekis. Juk sostinėje kompanijos turi galimybę dirbti su didžiuliu kiekių įvairių įmonių. Taip pat joms lengviau rasti klientų ir už miesto ribų. Juk kitose miestuose gyvenantiems verslininkams dažnu atveju net maloniau pirkti paslaugas iš sostinėje dirbančios buhalterinių paslaugų įmonės. Taigi, kaip jau supratote didelis potencialių klientų kiekis lemia tai, kad kainos ženkliai sumažėja. Kiek konkrečiai kainuoja buhalterines paslaugos Vilniuje? Galime drąsiai teigti, kad tokių paslaugų kainos vidurkis yra apie šimtas eurų per mėnesį. Esmė tame, kad dažniausiai tokias paslaugas perka mažos įmonės. Juk plečiant verslą pasiekiama riba, kada tiesiog finansiškai naudingiau turėti savo buhalterijos skyrių. Aišku, jeigu jūs išrašote mažai sąskaitų ir turite vos kelis darbuotojus, tuomet tikrai naudingiau samdyti buhalterines paslaugas teikiančią įmonę.

Dirbti su įmone ar freelanceriu?

Jeigu kas nežino, tai freelančeris – laisvai samdomas specialistas. Buhalterinių paslaugų srityje, tai tie buhalteriai, kurie nenori dirbti samdomą darbą, bet ir nenori kurti rimto verslo. Dažniausiai tokie specialistai turi keletą įmonių, kurias prižiūri. Natūralu, kad kartais tokių specialistų paslaugos yra kur kas mažesnės, tačiau kitas svarbus aspektas, tai, kad įmonėje dirbantys keli buhalteriai visada gali pasitarti tarpusavyje. Buhalterines paslaugos Vilniuje tokiu atveju yra teikiamos kur kas kokybiškiau. Kainos atžvilgiu ne visada vienas specialistas pigiau kainuoja. Kartais kompanijos turi daug klientų, todėl gali sumažinti paslaugų kainas, bei suteikti aukštesnę paslaugų kokybę.

Kada geriausia kreiptis dėl tokių paslaugų?

 

Aišku, kad geriausia iš karto pradėjus verslą turėti savo kompaniją, kuri rūpinsis buhalteriniais klausimais. Taip iš karto tvarkant visus dokumentus bus paprasčiau ateityje. Geriausia, kada viskas yra sutvarkyta. Darbai turi būti sistemizuoti, todėl ilgai neieškokite specialistų. Rinkitės tuos, kurie siūlo kokybiškas kainas ir optimalią kainą. Pati blogiausia situacija, kada įmonių vadovai siekia visur sutaupyti. Negalima sakyti, kad nereikia taupyti, bet viską reikia daryti protingai. Juk egzistuoja riba, kada stipriai sumažinus finansus kreta paslaugų kokybė. Kam reikalingos prastos paslaugos? Įvairios klaidos tvarkant buhalterinius dokumentus gali labai brangiai kainuoti, todėl kiekvienam klientui iš karto siūlome negaišti laiko ir daryti viską tvarkingai. Kaip jau minėjome galite samdyti įmonę arba laisvai dirbantį specialistą. Nėra didelio skirtumo. Pagrindas, kad viskas būtų atlikta tinkamai.

 

Jugma

8 657 64300

Konstitucijos pr. 12-202 Vilnius 09308

info@jugma.lt

https://jugma.lt

Buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė

Pelno mokesčio įstatymo nustatyta, kad mokesčių mokėtojų buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją pelno mokesčiui apskaičiuoti. Apskaitos politika turi būti parengta taip, kad pagal ją parengta finansinė atskaitomybė parodytų tikrą ir teisingą organizacijos finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Finansinė apskaita – tai viena iš apskaitos rūšių apimanti ūkinių operacijų fiksavimą, analizę ir šios informacijos pateikimą vartotojams. Tačiau neužtenka finansinės, kurios formą nustato įstatymai, bet būtina organizacijoje pagal organizacijos viduje nustatyta formą vesti ir valdymo apskaitą – išsamios informacijos reikalingos tvarkantis organizacijos viduje rinkimas, klasifikavimas, įvertinimas ir pateikimas (pvz.: sprendimų, taisyklių, įsakymų registravimas).

Nevyriausybinės organizacijos tvarkydamos apskaitą turi vadovautis kaupimo principu, kuris reiškia, kad pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ir išmokėjimą. Taikant šį principą sudarant finansinę atskaitomybę turi būti užregistruojamos visos sąnaudos susijusios su ataskaitiniu laikotarpiu nepriklausomai nuo to, kada jos bus apmokamos.

Organizacijai svarbu įstatuose nustatyti, kas laikoma jos finansiniais metais. Dažniausiai tai būna kalendoriniai metai, tačiau pagal organizacijos specifiką galima nusistatyti ir kitaip. Finansinių metų nustatymas svarbus, nes pagal jį bus tvarkoma apskaita. Vadovas turi pasirašyti už finansinių metų ataskaitą, o tuomet institucija, nurodyta įstatuose (valdyba, revizijos komisija, visuotinis narių susirinkimas ir kt.) turi patvirtinti metinę finansinę ataskaitą. Vadovas atsakingas už finansinės ataskaitos sudarymą ir pateikimą laiku.

Organizacijos kasos operacijos (pinigų srautai) fiksuojamos kasos pajamų ir kasos išlaidų orderiais, avansine apyskaita, PVM sąskaita faktūra (jei organizacija yra PVM mokėtoja). Visos operacijos fiksuojamos kasos registre.

Kas yra viešoji įstaiga?

Viešoji įstaiga − tai pagal LR Viešųjų įstaigų ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga gauto pelno negali skirstyti steigėjams, nariams, dalininkams (savininkui).

Viešosios įstaigos steigėjais gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį, arba asmuo, sudaręs steigimo aktą. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys.

Pastarojoje įstaigoje turi būti vykdoma buhalterinė apskaita, teikiama finansinė-buhalterinė ir statistinė informacija valstybės institucijoms ir mokami mokesčiai įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatuose numatytai veiklai vykdyti viešoji įstaiga gali:

 • turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;
 • pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir Viešosios įstaigos įstatų nustatyta tvarka;
 • sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
 • teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
 • teikti bei gauti paramą;
 • steigti filialus ir atstovybes;
 • reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, įmones;
 • naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
 • skelbti konkursus priemonėms įgyvendinti;
 • užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, studentais ir moksleiviais;
 • stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje.

Viešajai įstaigai neleidžiama:

 • gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose;
 • neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį viešosios įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus šio Įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje numatytą atvejį;
 • skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;
 • užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

Buhalterinės paslaugos

Buhalterio reikšmė įmonei

Audito išvada leidžia atleisti netinkamus darbuotojus. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju, kuris šiurkštų nusižengimą padarė vieną kartą.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas (LAT) pažymėjo, jog buhalterio funkcijos ir jų svarba įmonei lemia tai, kad darbdaviui svarbu pasitikėti asmeniu, tvarkančiu įmonės buhalterinę apskaitą.

Tuo atveju, kai buhalteris netenka vadovo pasitikėjimo dėl padarytų buhalterinės apskaitos pažeidimų, kurie pagal savo pobūdį ir kitas aplinkybes gali būti įvertinami kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, darbdavys gali nutraukti darbo sutartį su buhalteriu.

Kiekvienai įmonei svarbu, kad jos buhalterinė apskaita būtų tvarkoma tinkamai. Ypač tai svarbu individualioms įmonėms, nes neteisingas buhalterinės apskaitos tvarkymas gali sukelti sunkių finansinių pasekmių, už kurias atsako ir įmonės savininkas. Jeigu prievolei įvykdyti neužtenka įmonės turto, savininkas atsako už įmonės prievoles savo turtu.

Buhalterio užduotis – tvarkyti tam tikro ūkio subjekto buhalterinę apskaitą. Buhalterinė apskaita – tai ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir finansinei atskaitomybei sudaryti. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, buhalteris atsako už buhalterinių įrašų teisingumą. Taigi buhalterio darbo pareigų esmė – tam tikros įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, nustatytus reikalavimus. Kad nusižengimą galima būtų kvalifikuoti kaip šiurkštų, nebūtina nustatyti, patyrė dėl to darbdavys žalos ar ne.

Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas gali sukelti ir kitokių neigiamų padarinių – darbdavys gali netekti pasitikėjimo darbo pareigas ar tvarką šiurkščiai pažeidusiu darbuotoju, be to, žala dėl darbuotojo padaryto šiurkštaus nusižengimo gali atsirasti vėliau ir pan.

Kai už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleistas darbuotojas teisme ginčija ši sprendimą, darbdavys turi pateikti įrodymus, parodančius, kad nusižengimas buvo šiurkštus. Teismas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar darbdavys padarytą nusižengimą pagrįstai priskyrė šiurkštiems nusižengimams.

Buhalterinė apskaita internete

Buhalterinė apskaita internete – tai Vakarų Europoje ir JAV seniai įsitvirtinęs buhalterinės apskaitos tvarkymo būdas. Lietuvoje, dėl tinkamos programinės įrangos stokos, ši paslauga tik pradeda formuotis. Problema – besikeičiantys įstatymai ir teisės aktai, prie kurių programuotojai ir informatikai nespėja prisitaikyti keisdami programos techninius parametrus.

Tai ne tik technologiškai naujas produktas, bet ir naujos kokybės aptarnavimo paslaugos. Šiuo metu rinkoje tai bene geriausia priemonė ne tik buhalterinei apskaitai tvarkyti, bet ir valdymo apskaitos informacijai kaupti, ja remiantis atlikti įmonės veiklos analizę, jos pagrindu priimti reikalingus ir pagrįstus sprendimus.

Buhalterinės apskaitos sistema internete suteikia šias galimybes:

 • Suvesti pirminius apskaitos duomenis į internete veikiančią programą iš bet kurios pasaulio vietos, jeigu tik turite interneto prieigą;
 • Vietoj pirminių duomenų suvedimo, skanuoti ir programos pagalba siųsti buhalteriui apskaitos dokumentus (pvz. sąskaitas faktūras);
 • Atsispausdinti sąskaitas faktūras, finansines ataskaitas ir deklaracijas, kitus apskaitos dokumentus iš bet kurios pasaulio vietos, jeigu tik turite interneto prieigą ir spausdintuvą;

Taigi, su klientais, tiekėjais ar buhalteriu dėl pirminių apskaitos dokumentų išrašymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo susitikti nebėra būtina.

Buhalteris