Draudimas internetu

Svetainė BROKERIUKAS sukurta, kad greitai ir kuo palankesnėmis sąlygomis galėtumėte gauti draudimo pasiūlymus, apsidrausi ir konsultuotis visais draudimo klausimais.
Svetainę brokeriukas.lt valdo uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Minaris” .
Draudimo brokerių brokerių bendrovė „Minaris” (licencijos Nr. 000138) įregistruota 2009 m. vasario 2 dieną ir šiuo metu yra viena iš sparčiausiai augančių draudimo brokerių bendrovių Lietuvoje. Bendrovėje dirba kvalifikuoti draudimo specialistai, turintys ilgametę patirtį Lietuvos draudimo rinkoje ir išlaikę draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą. Draudimo brokeriai yra įrašyti į Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos tvarkomą sąrašą ir yra Draudimo brokerių rūmų nariai. Vykdydami veiklą, kaip nepriklausomi draudimo konsultantai, brokeriai profesionaliai įvertina draudimo bendrovių siūlomus produktus, išrenka optimalų variantą, atitinkantį Jūsų poreikius, o įvykus draudiminiam įvykiui atstovauja Jūsų interesams.
Mes dirbame tik su pačiomis stambiausiomis, finansiškai stabiliomis ir mūsų klientams nepriekaištingai žalas reguliojančiomis draudimo bendrovėmis. Įgivendindami atskirus draudimo projektus bendradarbiaujame ir su kitomis draudimo brokerių bendrovėmis.
Naudojantis novatoriškomis draudimo programomis, siekiame tobulinti savo teikiamas paslaugas, pasiūlyti savo klientams dar didesnę pridėtinę vertę, įgyvendinant ir viršijant jų lūkesčius.

Ši draudimo rūšis užtikrina, kad dėl Jūsų kaltės įvykus avarijai bus atlyginta kitų asmenų sveikatai ar turtui padaryta žala. Privalo būti apdraustos visos Lietuvoje registruotos ir keliais važinėjančios transporto priemonės.

Šis draudimas numatytas 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme. Transporto priemonės vairuotojas, sustabdytas policijos, su kitais dokumentais privalo pateikti ir galiojantį draudimo liudijimą (polisą).

Draudimo suma ir žalos nustatymo tvarka yra nustatyta Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme ir yra visoms draudimo kompanijoms vienoda. Dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų nuo 2009 m. gruodžio 11 d. yra 2 500 000 EUR (8 632 000 Lt) dėl žalos asmeniui (tarp jų 2 500 EUR (8 632 Lt) dėl neturtinės žalos) ir 500 000 EUR (1 726 400 Lt) dėl žalos turtui.

Draudimo kainos draudimo kompanijos skaičiuoja atsižvelgiant į įvarius kriterijus. Pagrindiniai daugiausia lemiantys draudimo įmokos dydį: transporto priemonės tipas, variklio tūris, galingumas, vairavimo drausmingumas, transporto priemonės savininko registracijos vieta, transporto priemonės savininko ir valdytojų amžius, vairavimo stažas, ir kt.

Lietuvoje vykdančių ne gyvybės draudimo veiklą draudimo kompanijų, kuriose galite apsidrausti Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu, taisyklės ir sąlygos:

AB „Lietuvos draudimas”, UAB DK „PZU Lietuva”, UADB „Seesam Lietuva”, UADB „Ergo Lietuva”, AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas, If P&C Insurance AS filialas, „BTA” akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group filialas

Lietuvos respublikos transporto priemonių valdytojų civilinös atsakomybös privalomojo draudimo įstatymas

arba svetainės brokeriukas.lt pagalba nemokamai galite gauti visų šių draudimo kompanijų kelionės draudimo pasiūlymus licencijuoto draudimo brokerio konsultaciją ir apsidrausti Jūsų pasirinktoje draudimo kompanijoje.

Pagrindinės KELIONĖS draudimo apsaugos sudarančios šią draudimo rūšį: medicininių išlaidų, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo draudimas, kelionės išlaidų draudimas, asmens civilinės atsakomybės draudimas.

  • Medicininių išlaidų (sveikatos draudimas užsienyje) atlygina apdrausto asmens būtinas gydymo išlaidas užsienyje netikėtai susirgus, patyrus nelaimingą atsitikimą ar apsinuodijus. Padengiamos išlaidos dėl būtinosios medicininės pagalbos, transportavimo iki gydymo įstaigos, būtino ambulatorinio arba stacionarinio gydymo, gydytojo paskirtų vaistų, repatriacijos, taip pat kai kurios kitos išlaidos, kurių nesuteikimas galėtu sukelti pavojų asmens gyvybei.
  • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų kelionės metu, išmoka apdraustam asmeniui fiksuoto dydžio draudimo sumą traumos, invalidumo ar mirties atveju.
  • Bagažo draudimas atlygina nuostolius dėl bagažo vėlavimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo. Išmoka už bagažo vėlavimą mokama tuo atveju, kai vežėjas vėluoja pristatyti bagažą ilgiau kaip 6 – 12 valandų (priklauso nuo pasirinktos draudimo kompanijos), tokiu atveju atlyginamos išlaidos būtinų daiktų įsigijimui arba mokama fiksuota valandinė draudimo išmoka iki 100 – 150 eurų. Išmoka už bagažo sugadinimą, sunaikinimą arba praradimą mokama nuo 500 iki 1500 eurų įvertinus bagažo turinį arba svorį.
  • Kelionės išlaidų draudimas (neįvykusios, nutrūkusios kelionės draudimas) atlygins nuostolius, patirtus nutraukus kelionę ar netikėtai neišvykus, pavėlavus ne dėl jūsų kaltės (pvz. dėl artimo asmens mirties, dėl ligos ar sužalojimų, gaisro namuose, vagystės ar atsitikus eismo įvykiui). Padengiamos iš anksto sumokėtos už kelionę sumos, išskaičiavus sutartyje numatytą franšizę (išskaitą) ir kelionės organizatoriaus gražinamą sumą. Jau išvykus ir nutraukus kelionę padengiamos papildomos grįžimo išlaidos.
  • Asmens civilinės atsakomybės draudimas atlygins Jūsų arba Jūsų nepilnamečių vaikų padarytus nuostolius trečiojo asmens sveikatai, gyvybei ar turtui (pvz. važiuodamas dviračiu apgadinsite stovintį automobilį, slidinėdami netyčia sužeisite kitą žmogų, parduotuvėje netyčia sudaužote brangią vazą).
  • Papildomos kelionės draudimo apsaugos, kurias suteikia tik kai kurios draudimo bendroves kelionės dokumentų draudimas – padengiamos prarasto paso, vairuotojo pažymėjimo, transporto priemonės dokumentų, kelionės bilietų ar jų dublikatų įsigijimo išlaidos.
  • Sporto veiklos ir inventoriaus draudimas – atlygins nuostolius dėl nuosavo ar išsinuomoto sporto inventoriaus vagystės, arba kai dėl ligos ar traumos negalite sportuoti.
  • Transporto priemonės sugadinimo, užgrobimo draudimas – atlygins grįžimo į Lietuvą arba papildomos nakvynės išlaidas, kai pavogtas ar sugadintas eismo įvykio metu Jūsų automobilis.
  • Naminių gyvūnų priežiūros draudimas – padengiami nuostoliai už gyvūnų priežiūrą prieglaudoje, kai vėluojate grįžti iš kelionės dėl ūmaus sveikatos sutrikimo ar kitų kelionės nesklandumų.

Draudimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į pasirinktas draudimo apsaugos sąlygas, kelionės trukmę, tikslą, draudimo sumas ir šalį į kurią vykstate.

Lietuvoje vykdančių ne gyvybės draudimo veiklą draudimo kompanijų, kuriose galite apsidrausti Kelionės, draudimu taisyklės ir sąlygos:

AB „Lietuvos draudimas”, UAB DK „PZU Lietuva”, UADB „Seesam Lietuva”, UADB „Ergo Lietuva”, AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas, If P&C Insurance AS filialas, „BTA” akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group filialas

arba svetainės brokeriukas.lt pagalba nemokamai galite gauti visų šių draudimo kompanijų kelionės draudimo pasiūlymus licencijuoto draudimo brokerio konsultaciją ir apsidrausti Jūsų pasirinktoje draudimo kompanijoje.

Būsto draudimas (nekilnojamo turto draudimas, buto draudimas, namo draudimas) atlygina padarytus nuostolius dėl apgadinto arba sunaikinto būsto stogo, sienų, langų, durų bei kitų pastatui priklausančių stacionarių įrenginių (pvz. vidaus apdailos, šildymo, kanalizacijos, elektros instaliacijos). Priklausomai nuo pasirinktos draudimo bendrovės sutarties sąlygų pagrindiniai padengiami nuostoliai yra dėl ugnies, dūmų poveikio, sprogimo, vamzdžių trūkimo, audros, žaibo trenkimo, užliejimo, liūties, sniego slėgio, stipraus vėjo, trečiųjų asmenų tyčinės veiklos, įtampos svyravimų, transporto priemonės atsitrenkimo ir kitų rizikų.

Draudimo suma yra arba lygi pastato atkuriamajai vertei (t.y. apskaičiuota pinigų suma, kurios reikėtų tokių pat fizinių ir eksploatacinių savybių objektui pastatyti), arba senesnių ir didelį nusidėvėjimą turinčių pastatų – likutinei vertei (t.y. suma lygi apskaičiuotai statybinei (atkūrimo kaštų) vertei, atskaičius nusidėvėjimą).

Draudimo įmoka dažniausiai apskaičiuojama atsižvelgiant į namo konstrukcijos tipą, amžių, bendrą plotą, apsaugos priemones, šildymo tipą ir pasirinktas draudimo sąlygas (pvz. draudžiamieji įvykiai, franšizė (išskaita) ir kt.).

Namų turto draudimas atlygina padarytus nuostolius dėl apgadinto, sunaikinto arba pavogto kilnojamo turto esančio apdraustame buste arba už apdrausto būsto ribų (pvz. baldai, buitinė technika, vaizdo ir garso aparatūra, drabužiai, papuošalai ir kiti buitiniam naudojimui ir vartojimui skirti daiktai). Priklausomai nuo pasirinktos draudimo bendrovės sutarties sąlygų pagrindiniai padengiami nuostoliai yra dėl ugnies, dūmų poveikio, sprogimo, vamzdžių trūkimo, audros, žaibo trenkimo, užliejimo, liūties, sniego slėgio, stipraus vėjo, trečiųjų asmenų tyčinės veiklos, įtampos svyravimų, transporto priemonės atsitrenkimo ir kitų rizikų.

Draudimo suma yra nustatoma pagal daiktų įsigijimo kainą, arba pagal būsto plotą padauginus iš tam tikros sumos kuri yra nustatyta vienam kvadratiniam metrui. Draudžiant daiktus pagal būsto plotą daiktų sąrašas nėra sudarinėjamas ir skaitoma, kad yra apdrausti visi buste esantys daiktai.

Turto savininko civilinės atsakomybės draudimas atlygina nuostolius tretiesiems asmenims, jei jų turtas, sveikata ar gyvybė nukentėjo dėl Jūsų kilnojamo ar nekilnojamo turto eksploatacijos (pvz. kilus gaisrui Jūsų būste, trūkus vamzdžiams ir užliejus kaimynus vandeniu). Šis draudimas gali būti įsigytas papildomai prie būsto draudimo arba namų turto draudimo.

Draudimo suma Jūsų pasirinkimu gali būti nuo 5.000 Lt iki 200.000 Lt. Kai kuriuose draudimo kompanijose šis draudimas draudžiantis nedidele draudimo suma nieko nekainuoja.

Lietuvoje vykdančių ne gyvybės draudimo veiklą draudimo kompanijų, kuriose galite apsidrausti Turto draudimu, taisyklės ir sąlygos:

AB „Lietuvos draudimas”, UAB DK „PZU Lietuva”, UADB „Seesam Lietuva”, UADB „Ergo Lietuva”, AAS „Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas, If P&C Insurance AS filialas, „BTA” akcinės draudimo bendrovės filialas Lietuvoje, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group filialas

arba svetainės brokeriukas.lt pagalba nemokamai galite gauti visų šių draudimo kompanijų kelionės draudimo pasiūlymus licencijuoto draudimo brokerio konsultaciją ir apsidrausti Jūsų pasirinktoje draudimo kompanijoje.