LB tyrimas: pigiausia naudotis kredito unijų paslaugomis

Lietuvos bankas paskelbė 2013 m. balandžio mėnesį vykdyto turimo rezultatus. Tyrimo dalyvių teigimu, mažiausia siūlomos mokėjimo paslaugos kaina dažniau pasižymi kredito unijos ir mokėjimo įstaigos. Kredito unijų paslaugas naudojantys respondentai dažniausiai teigė, kad kredito unijoms taip pat būdingas kvalifikuotas ir malonus personalas bei paslaugų įvairovė. Įstaigos patikimumą ir lojalumo programas kaip paslaugų teikėjo savybę dažniausiai nurodė bankais ir elektroninių pinigų įstaigomis besinaudojantys respondentai. Tyrimo dalyvių teigimu, patogiausiu padalinių išdėstymu ir lengvu paslaugų pasiekiamumu daugiausia pasižymi elektroninių pinigų įstaigos, o mažiausiai – kredito unijos. 20 proc. respondentų, kurie naudojasi bankų teikiamomis mokėjimo paslaugomis, teigia, kad jų pasirinkimui daro įtaką darbdavio pervedamas darbo užmokestis į šią įstaigą. Kredito unijų klientai dažniau naudojasi šių kredito įstaigų paslaugomis, nes turi jose finansinių įsipareigojimų.

 

2013 m. balandžio mėn. Lietuvoje mokėjimo paslaugas teikė Lietuvos banko licenciją turintys 7 komerciniai bankai, 6 užsienio bankų filialai, 75 kredito unijos, 1 elektroninių pinigų įstaiga, 1 elektroninių pinigų įstaiga, turinti ribotos veiklos licenciją, 20 mokėjimo įstaigų ir 8 mokėjimo įstaigos, turinčios ribotos veiklos licenciją.Kredito įstaigos (bankai ir kredito unijos) siūlo platų mokėjimo paslaugų pasirinkimą savo klientams. Šių įstaigų padaliniuose gyventojai gali atlikti įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais ir inicijuoti kredito pervedimus popieriniu būdu. Dauguma kredito įstaigų teikia įmokų už paslaugas ir kredito pervedimų internetu, tiesioginio debeto paslaugas, išduoda mokėjimo korteles. Elektroninių pinigų įstaigos teikia kredito pervedimų internetu paslaugą, leidžia modernias mokėjimo priemones mobiliesiems mokėjimams vykdyti. Mokėjimo įstaigos specializuojasi priimdamos įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais.

 

Primename, kad Kauno kredito unija savo nariams teikia naudingus finansinius sprendimus ir kviečia naudotis unijos paslaugomis. Naudojantis elektronine unijų atsiskaitymo sistema pavedimai bei užskaitos litais yra nemokami tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Daugiau apie mokėjimo paslaugų įkainius Kauno kredito unijos puslapyje www.kku.lt.

Kauno kredito unijai jokios Lietuvos banko sankcijos netaikomos

Lietuvos banko sprendimas laikinai apriboti Nacionalinės kredito unijos veiklą – aiškus signalas visai rinkai, kad finansiniai pažeidimai ir rizikinga veikla nebus toleruojami.

„Tik skaidrus bendradarbiavimas su Lietuvos banku, atsakingos skolinimo ir taupymo programų nuostatos, užtikrina Kauno kredito unijai stabilumą finansų rinkoje.“- įsitikinusi Kauno kredito unijos vadovė Ernesta Ramaškaitė.

Lietuvoje veikiančios kredito unijos yra visiškai atskiros finansinės institucijos, kurių vykdoma veikla tarpusavyje nėra susijusi jokiais ryšiais ar įsipareigojimais. Lietuvoje veikia iš viso 77 kredito unijos, iš kurių 63 unijas vienija Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) ir Asociacija Lietuvos kredito unijos. Pastarųjų kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. Kauno kredito unija yra aktyvi LCKU ir asociacijos narė.

Likusios 14-a pavieniui veikiančių unijų nepriklauso LCKU sistemai.  Nacionalinei kredito unijai, kuri nėra LCKU  susivienijimo narė, Lietuvos banko valdyba 2012 m. gruodžio 13 d. nutarė apriboti veiklą įvertinusi pastarosios kredito unijos rizikingą veiklą ir nustatytus teisės aktų pažeidimus.

„Apgailestaujame, kad pavienių unijų, nepriklausančių LCKU tinklui, neatsakinga veikla gali mesti šešėlį ant visų kredito unijų. Iš savo pusės, bendradarbiaudami su Lietuvos banku, jau kurį laiką nuosekliai įgyvendiname LCKU priklausančių unijų veiklos kontrolės stiprinimo ir rizikos mažinimo priemones. Lapkričio mėnesį įkūrėme rizikos valdymo grupę, kuri yra atsakinga už LCKU priklausančių unijų sistemos rizikos valdymo politikos formavimą ir priemonių rengimą, stambių paskolų teikimą ir vertinimą, rizikos lygio kontrolę ir jos valdymo rekomendavimą.“, – pabrėžė F. Dirginčius.

Aktuali informacija apie Nacionalinės kredito unijos veiklą yra pateikiama LB puslapyje:  http://lb.lt/aktuali_informacija_del_nacionalines_kredito_unijos