Valymo įrenginiaiBiologinio nuotekų valymo įrenginiuose išvalytos nuotekos gali būti šalinamos į aplinką, nepadarant jokios žalos ekologijai. Jei nėra vandens telkinio, išvalytas nuotekas galima filtruoti į gruntą per filtracinius šulinius, laukus. Išvalytą vandenį galima naudoti ir mechaniškai, pavyzdžiui, žalių vejų laistymui ar automobilių plovimui.

Buitinių nuotekų valymo įrenginiai montuojami ten, kur nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų. Į įrenginį turi patekti buitinės arba joms artimos nuotekos iš vonios, virtuvės, tualetų bei kitų panašios paskirties patalpų. Negali patekti paviršinės nuotekos nuo stogų, kiemų, garažų ar vanduo iš baseino bei cheminės medžiagos: naftos produktai, agrochemija ir kt.

Taip pat draudžiama pajungti į sistemą geriamojo vandens minkštinimo ar nugeležinimo filtrų praplovimo vandenis, mesti į sistemą šiukšles, kurios gali užkimšti įrenginio vamzdžius bei trukdyti pačio įrenginio darbą. .

Net ir nesinaudojant valymo įrenginiu, būtinas jo užpildymas vandeniu. Venkite šarmų ir rūgščių, kad pH nebūtų mažesnis kaip 6,5 ir didesnis kaip 8,5. Reikėtų ir vengti pilti valymo priemones, kurios turi chloro ar tiesiogiai, be papildomo apdorojimo, pajungti nuotekas iš maisto perdirbimo įmonių bei kavinių. Biologinio valymo proceso problemas pirmiausiai gali sukelti ypač aukšta ir žema temperatūra, cheminių sąlygų pasikeitimas, pavyzdžiui, mažas ir didelis pH, ištirpusio deguonies trūkumas.

Svarbu. Nuotekų valymo metu susidarančios atliekos turi būti tvarkomos aplinkai saugiu būdu. Kaip nustatyti, kada jau laikas šalinti dumblą? Paimkite skaidrų indą ir pasisemkite iš valymo įrenginio aeracinės kameros vandens ir dumblo mišinio mėginį. Leiskite mėginiui nusėsti apie 30 minučių. Dumblas gali užimti iki 60 % viso tūrio. Jeigu dumblo tūris pasiekia daugiau nei 60 % ribą, turite šalinti perteklinį dumblą.